تاهمیشه

» کربلا.... :: ۱۳٩٤/٩/٧
» دلم تنگ شده بود ... :: ۱۳٩٤/٧/۳
» یه وقتاییــــــــــ... :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» آرزوُ... :: ۱۳٩۳/٤/٥
» میـــــگذرد... :: ۱۳٩۳/۳/٢٧
» پایان خوبــــــــ... :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» تولدِ شماییـــ به نام پدر ـــ\/ـــ/\ـــ :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» بی ریشگیــــــــــ :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» آرامشـــــــــ... :: ۱۳٩۳/۳/٦
» شاید ناراحتی شاید توقع بی جا!( رمز همیشگیه ، بعید میدونم ارزش خوندن داشته باشه :: ۱۳٩۳/۳/٤
» ای خدا شکرتــــــــ :) :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» میم ، مثل تـــــــــــــــــــو... :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» مینویسم بودن ، بخوان نبودنــــــــ :: ۱۳٩۳/۱/٩
» تکرار ، هرگــــــــــــــز....اما.. :: ۱۳٩۳/۱/٧
» و اما اسفنـــــــــــــــد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» گاهی بی قانونی لازمه .یک روز مرگی سادس..رمز همیشگیه خواستین ، بگین. :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» اندر احوالات این روزهــــــــــا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» ما همسایه خدا بودیــــــــم :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» اندکی صبـــــــــــــــر :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» خدایا مرسی که هستیــــــــــ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» منـــــــــــــــــــ ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» ای خدا شکرت ... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» خسنگی ، دروغی تاریخیـــــــــــ ، .... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» دلم داد میخواهد،بلنــــــــــــد.... :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» یلـــــــــــــدآ... :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» حتــــــــی جایـــــــ پایتــــــ :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» برایـــــــ تــــــو :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» شهــــــــــــر.... :: ۱۳٩٢/٩/۱
» دوریــــ....دوستیــــــــ :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» به احترام خیلی ها آپــــ :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» بخنـــــــــــــــــد :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» کودکـــــــــــــِ نوشت :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» نگاه آخــــــــــر :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» محدودیتـــــــــ :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» نمیدونم چرا ولی آپــــــــ :: ۱۳٩٢/٧/٥
» نسل کوله پشتـــــی :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» سفرنامه نوشت ( رمز خواستین بگین :) ) :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» یاد من باشد.... :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» حال من عادیست :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» ســــــــــوال :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» لبخنــــــــد :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» آیا میتوانید پاسخ دهید؟! :: ۱۳٩٢/٦/٥
» بودن.....نبـــــودن :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» در ادامه ی پست پایین! :: ۱۳٩٢/٥/٢۸
» حس نــــــــــــــاب :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» فسقلیــــــــــــــــا :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» پست پایینی نوشت ! :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» فرهیختگی ( رمزش همون پست تولد ) :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
» کمر های خمیـــــده :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» نگـــــاه... :: ۱۳٩٢/٥/٥
» تولــــــــــد... :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» پاک ترین موجودات کره ی خاکی :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» ماه شب 14... :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» بازیه عجیب...! :: ۱۳٩٢/٤/۸
» جــــــای خالــــــی :: ۱۳٩٢/٤/۱
» زندگــــی... :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» نمیشنــــــــوم... :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» عــــــــــــادت :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» خود شیفتگی در این حد! :: ۱۳٩٢/۳/۳
» جوابیــــــــــه! :: ۱۳٩٢/۳/۱
» کــــــاش :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» آدمـــــــــــــ ها! :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» نفـــــــــس :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» مشــــــــهد... :: ۱۳٩٢/٢/٦
» سکوتـــــــــــــــ :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» صداقـــــــــت :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» مــــــــن :: ۱۳٩٢/۱/۱۳
» اگـــــــــــــــر... :: ۱۳٩٢/۱/۸
» آخرین نفــــــــس :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» آخرین بازمــــــــانده.... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» صداقــــــــــت :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» سکوتـــــــــــــــــــ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» مبهـــــــــــــــــم :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» من میـــــرود :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» بخنــــــــــــد... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٠
» یک عاشــــــــقانه ی آرام... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» همینــــــــــــــــــــــ ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» خستـــــــــــــــــــــــه... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» کریسمس مبـــــــــــــــارک :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» ســــــــــــاده... :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» چه قدر ما آدما بدیـــــــم... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» خدایا چقدر خوبیـــــ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» عادتــــــــــــــــــــــ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» پر از امید... :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» عجیــــــــــــــــب :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» غصه نخووور... :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» گاهی اوقات.. :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» عید همه مبــــــــــــارک... :: ۱۳٩۱/۸/٩
» کمــــــــــــــــــــــــــــــک... :: ۱۳٩۱/۸/٤
» حکایــــــــــــت... :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» نمی دونم اسمشو چی باید گذاشت.. :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» و چه سخت است... :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» ......بدون شرح ..... :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» حسیــــــن پناهی o خودم =) :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» بـــــــــــزرگ (خط خطی های خودم) :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» عجیب و غریب... :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» نگاه!(خط خطی های خودم!) :: ۱۳٩۱/٦/۱
» تولد عید شما مبــــــــــــــارک! :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» بخند ... :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» کوتاه اما پر معنی!!! :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» آه... :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» هیچی نمی تونم یگم .. :: ۱۳٩۱/٥/٩
» به یاد خیلی چیزا ... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» ۱۳٩۱/٥/٩ :: ۱۳٩۱/٥/٩
» خط خطی های خودم !! :: ۱۳٩۱/٥/٩
» ماه من ... :: ۱۳٩۱/٥/٩      قالب ساز آنلاین      امكانات سايت