تاهمیشه

نه چون اهل خطا بودیم رسوا ساختی مارا 

که از اول برای خاک دنیا ساختی مارا 

 

ملائک با نگاه یاس بر ما سجده میکردند

ملائک راست میگفتند ، اما ساختی مارا

 

که باور میکند با اینکه از آغاز میدیدی

که منکر میشویم آخر خودت را ساختی مارا

 

به ظاهر ماهیانی ناگزیر از تنگ تقدیریم

تو خود بازیچه ی اهل تماشا ساختی مارا

 

به جای شکر،گاهی صخره ها در گریه میگویند 

چرا سیلی خور امواج دریا ساختی مارا؟

 

دل آزردگانت را به کام آتش افکندی

به خاکستر نشاندی ، سوختی تا ساختی مارا

 

<< فاضل نظری >>

 

 

+ اولا عکس خودتون بی ربطه ! عکس به این مربوطی! 

+ اومدم که واسه روز پدر بنویسم ولی انگار دستام توان نوشتن نداشت فقط یک کلام :

گاه یک کوه به یک کاه بهم میریزد :( کاش هییییچ وقت بهم ریختن هیچ پدری و نبینم

+ هعیش...ای خدا شکرت :)

نوشته شده در ۱۳٩۳/٢/۱٧ساعت | دست خط ()      قالب ساز آنلاین      امكانات سايت