تاهمیشه

این روز ها باید به کلمات بی طرفی چون 

                                      " نان "

                                  دل بست نان را از هر طرف بخوانی نان است

 

پ.ن: اما امان از ما آدم ها  خود را صاحب همه چیز می دانیم  خود را

همه کاره می دانیییم اما بعضی هایمان بویی از آدمیت نبرده ایم!!

آی آدم ها  مطمئن باشید که در پس این نقاب های خوش حال و بی

تفاوت کسانی هستند خسته از روزگار خسته از بودن ...

خسته تر از همیشه با نقابی از خوش حالی و بی تفاوتی که دیگر روی

صورتم بند نمی شود: غزال!

خدا یــــــــا دوست دارم  قد تموم خوبیات....کمکم کن نگران

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٤ساعت | دست خط ()      قالب ساز آنلاین      امكانات سايت