تاهمیشه

دلتنگ میشوی دلتنگ تر از هرچه دلتنگی در این دنیاست...

حتی دلتنگ دلتنگی هایت...

دلتنگ دنیای کودکانه ات دلتنگ اشک ریختن و خندیدن بی دریغت...

گاهی حتی دلتنگ خودت میشوی...خودی که فقط آن را در لحظات

تنهاییت میبینیچراکه آدم های این دنیا بزرگ هر کدام تورا برای چیزی

میخواهند جز خودت جز خودی که غرق در دنیای کودکانه ی خویش

است ....        

   عاشق دنیایش و آدم های مختصری که در این دنیای کوچکند ....

 

 

چه اشکالی داره بزرگترا ام گاهی کوچیک باشن؟؟! ساده فک کنن به دور از هر جور فلسفه...

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱٠/۸ساعت | دست خط ()      قالب ساز آنلاین      امكانات سايت