تاهمیشه

من میرود....آری میرود ...و این من است که تنها میماند...

این داستان عاری از هر اوییست...تعجب چرا؟؟!

چرا همیشه باید اویی باشد و تمام تقصیر ها بر گردنش سنگینی

کند؟؟! بگذار یک بار ....فقط یکبار هم که شده تقصیر خود من باشد

من برود و این رفتنش من را تنها بگذارد...(تعجب چرا؟! باور کن که

میشود!) چرا همیشه آنکه میماند محکوم است به تنهایی؟!

بگذار یکبار هم که شده داستان فقط یک من داشته باشد و این من تنها

نگذارد ...برود و تنها بماند....

 

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/۱۸ساعت | دست خط ()      قالب ساز آنلاین      امكانات سايت