تاهمیشه

و امروز اسفند آخرین نفسش را شاید به سختی فرو میدهد و رسالتش

رابا خیالی که شاید کمی نگران است تحویل بهار میدهد  و بهار

تنهالبخند میزند به تمام دلهره ها و تمام دلتنگی ها و تمام  تشویش

هاییکه بردوش اسفند آخرین سنگینی میکرده...

به راستی که چه قدرتی دارد این لبخند و این امید که همه ی دلهره ها

رادر خود حل میکند .....

باشد که سالی پر از آرامش داشته باشیم

باشد که تاهمیشه پر از امید باشیم و آرامش

 

 

 و شاید زندگی ما حبابی باشد دست کودکی بازیگوش...

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱٢/٢۸ساعت | دست خط ()      قالب ساز آنلاین      امكانات سايت