هیچی نمی تونم یگم ..

برای کنار هم گذاشتن واژه ها بیش ازآنچه فکر کنی  دستم خالیست....

و بیش از انچه فکر کنی  احساس می کنم مجبورم به نوشتن ....

شاید این هم از خاصیت داشتن این صفحه ی مجازیست....

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
راحیل

برای کنار هم گذاشتن واژه ها بیش ازآنچه فکر کنی دستم خالیست.... برای این جملت باید بگم که:به دنبال واژه نباش کلمات فریبمان می دهند.وقتی اولین حرف الفبا سرش کلاه می رود،باید فاتحه ی بقیه را خواند.... [ماچ]